Složení výboru KS

email : haveljarda@atlas.cz
Registrační číslo : 1006 IČO : 70920443
Kontaktní adresa : Koterovská 84 Plzeň 326 00

Předseda : Jaroslav Havel Koterovská 84 Plzeň 326 00 tel. 603 885 020
Místopředseda : Jan Fidler Gruzínská 7 Plzeň 326 00 tel. 602 464 860
Hospodář : Dagmar Boušová Ing. Opavská 1 Plzeň 312 17 tel. 739 660 530
Mládež : Bedřiška Hyková Chválenická 11 Plzeň 317 05 tel. 603 790 958
Rozhodčí : Světlík Pavel Ing. Diamantová 1 Plzeň 312 00
tel. 728 564 771
Členové : Jindřich Pavlíček Vojtěchova 216 Domažlice 344 01 tel. 602 224 960
  Josef Fiala Máchova 5 Plzeň 301 00 tel. 605 865 887
  Karel Krůs Ing.
Opavská 1 Plzeň 312 17 tel. 737 132 207
  Jiří Hauer Myslinka 52, Nýřany 330 23 tel. 722 731 427
  Vlastislav Fiala Mgr.
Nýřanská 1280/10 Plzeň 323 00 tel. 606 655 433
Kontrolní komise : Frantalová Kateřina Mgr.
Zahradní 406, Planá u M.Lázní 348 15
tel. 731 415 966