Zprávy z klubů

2021

4.10.
SSK Klatovy č – 0173 pořádá vícekolovou soutěž „Pohár mládeže SSK Klatovy“ v disciplíně VzPu 30 vleže. Propozice najdete zde

20.9.
SSK Újezd sv.Kříže č – 230 pořádá v neděli 3.října soutěž „Podzimní cena SSK Újezd sv.Kříže“ v disciplínách LM, SM 60.
propozice

SSK Plzeň – Slovany č – 0015 pořádá v v sobotu 9. 10. soutěž „Plzeňský revolver“ – 39.ročník v disciplíně VP 30 + 30.
propozice
Dále v sobotu 9.10. pořádá soutěž „Košutecká mířenka“ v disciplíně SP 5 + 30.
propozice

30.8.
SSK Tachov č – 0080 pořádá v sobotu 25.9. soutěž „Tachovská libovolka“ v disciplíně libovolná pistole.
Propozice najdete zde 

16.8.
V sobotu 11.9. pořádá v Plzni – Lobzích SSK Plzeň – Doubravka ve spolupráci s SSK Dukla Plzeň č – 0370 soutěž „Pohár Svornosti“ v disciplínách LM, SM 60.
Propozice najdete zde

16.8.
V Domažlicích proběhla soutěž „VC SKP Psohlavec Domažlice“ v disciplínách LM, SM, zároveň 4.kolo soutěže „Seniorský ležák“.
Výsledky „VC SKP“ najdete zde, celkové soutěže „Seniorský ležák“ najdete zde

7.8.
V sobotu 4.9. pořádá SSK Klatovy č – 0173 soutěž „Klatovská sportka“ v disciplíně sportovní pistole.
propozice najdete zde

1.8.
SSK Klatovy č – 0173 pořádá v sobotu 18.9. soutěž „Klatovské předovky“ z historických zbraní.
propozice najdete zde

1.8.
SSK Plzeň – Doubravka pořádá v sobotu 11.9. ve spolupráci s SSK Dukla Plzeň soutěž „Pohár Svornosti“ v disciplínách LM, SM 60. Kontakt – P.Nádeník tel.602 289 145. nadenik@gr.cd.cz

27.7.
V sobotu 14.8. pořádá SKP Psohlavec Domažlice již 43.ročník soutěže „VC SKP Psohlavec Domažlice“ v disciplínách LM, SM 60.
Propozice najdete zde

2.6.
V sobotu 7.8. pořádá SSK Klatovy č – 0173 soutěž „Letní cena Klatov“ v disciplínách LM, SM 60 a 3 x 20.
Propozice najdete zde

29.6.
V sobotu 17.7. pořádá SSK Klatovy č – 0173 soutěž „Klatovský karafiát“ v disciplínách SP 30 + 30 a LP 60.
Propozice najdete zde

29.6.
V sobotu 26.6. proběhlo v Domažlicích 2.kolo soutěže „Chodský seniorský ležák“ v disciplíně LM 60.
výsledky najdete zde

14.6.
V sobotu 12.6. proběhlo v Domažlicích 1.kolo soutěže „Chodský seniorský ležák“ v disciplíně LM 60.
Výsledky najdete zde

26.5.
SSK Psohlavec Domažlice č – 0486 pořádá 2.ročník soutěže „Chodský seniorský ležák“ v disciplíně LM 60. Propozice najdete zde
Srdečně zvou pořadatelé.

25.5.
SSK Klatovy č – 0173 pořádá dvě soutěže v disciplínách SM 60, 3 x 20 pro kategorii dorost. V sobotu 5.6. „Cena Šumavy“ a v sobotu 19.6. „Jarni cena“. Propozice najdete zde 5.6. a 19.6. Srdečně zvou pořadatelé.

2020

12.9.
SSK Psohlavec Domažlice uspořádal 1.ročník soutěže „Chodský seniorský ležák“ v disciplíně LM 60. Celkové výsledky najdete zde. Hodnocení ředitele soutěže najdete zde.

9.9.
SSK Újezd Sv.Kříže č – 0230 pořádá v sobotu 3.10. soutěž „Netradiční Jarní cena SSK Újezd Sv.Kříže“ v disciplínách LM, SM 60. Propozice najdete zde

30.8.
SSK Plzeň – Doubravka č – 0170 ve spolupráci s SSK Dukla Plzeň pořádá v sobotu 12.9. soutěž „Pohár Svornosti“ v disciplínách LM, SM 60. Propozice najdete zde

SSK Klatovy č – 173 pořádá v sobotu 26.9. soutěž „Klatovská sportka“ v disciplíně
SP 30 + 30. Propozice najdete  zde

18.8.

SKP Psohlavec Domažlice č – 0486 uspořádal v sobotu 15.8. již 42.ročník soutěže „VC SKP Psohlavec Domažlice“ v disciplínách LM, SM 60
Výsledky najdete zde.

23.7.
SSK Broky Plzeň č – 0753 pořádá v rámci soutěže „4.kolo KZR“ v Plzni  24. – 26.7. krajské přebory pro rok 2020 v brokových disciplínách.
Propozice najdete zde

23.7.
SKP Psohlavec Domažlice č – 0486 pořádá v sobotu 15.8. již 42.ročník soutěže „VC SKP Psohlavec Domažlice“ v disciplínách LM, SM 60 – propozice najdete zde. Závod je zároveň krajským přeborem pro rok 2020 pro střelce z Plzeňského kraje mimo kategorii dorostu.
Srdečně zvou pořadatelé.

8.7.
SSK Klatovy č – 0173 pořádá v sobotu 18.7. soutěž „Klatovský karafiát“ v disciplínách sportovní a libovolná pistole – propozice najdete zde, v sobotu 1.8. soutěž „Letní cena Klatov“ v disciplínách LM, SM 60 a 3×20 – propozice najdete zde.
Pořadatelé srdečně zvou na obě soutěže

13.2.
SSK Klatovy č – 0173 aktualizovala propozice soutěže „Pohár mládeže SSK Klatovy“. Z organizačních důvodů přesunula termín 5.kola ze soboty 7.3. na neděli 8.3. !!! Aktualizované propozice najdete zde

5.2.
Blahopřání k životnímu jubileu !

Nechce se tomu věřit,ale je to skutečně tak, dne 14.2.2020 oslaví kulaté narozeniny
člen klubu SSK při SKP Psohlavec Antonín SCHWARZ a to již 80 let. Oslavenec byl
v 60 a 70 letech oporou reprezentace ve sportovní střelbě v puškových disciplínách
a dosáhl významných sportovních výsledků na světových a evropských šampionátech.
Vzorně reprezentoval naši republiku a Duklu, stal se příkladem pro nastupující mladou
generaci sportovních střelců. I když je v současné době členem uvedeného klubu, jak
ale sám říká, že se pořád cítí být „Duklákem“. Chtěli bychom mu k jeho životnímu jubileu
popřát mnoho zdraví, štěstí , rodinné pohody a ještě další sportovní úspěchy ve střelbě
i v pokročilém věku. 

Za SKP Psohlavec  Jindřich Pavlíček. 

6.1.
SSK Dukla Plzeň č – 0370 pořádá v sobotu 7.3. 2020 soutěž „VC SSK Dukla Plzeň“ v diciplínách VzPu 30 vleže, VzPu 40 do 18 let. Propozice v nejbližší době najdete na www.duklaplzen.cz. Termín v krajském kalendáři doplněn.

2.1.
SSK Klatovy č – 0173 aktualizovala propozice soutěže „Pohár mládeže SSK Klatovy“. Z organizačních důvodů přesunula termín 6.kola ze soboty 21.3. na neděli 22.3. !!! Aktualizované propozice najdete zde

2019
15.11.
SKP Psohlavec Domažlice č – 0486 pořádá v sobotu 25.1.2020 již 36.ročník tradiční soutěže „Chodský čakan“ v disciplínách VzPi a VzPu v Plzni – Lobzích.
Propozice najdete zde

3.10.
SSK Klatovy pořádá šestikolovou soutěž „Pohár mládeže SSK Klatovy“ v disciplínách VzPu 30 a VzPu 40. Propozice najdete zde

2.10.
SSK Tachov pořádá v sobotu 23.11. „Tachovská diabola“ v disciplíně VzPi 60. Propozice najdete zde

17.8.
SSK Plzeň – Doubravka č – 0170 ve spolupráci s SSK Dukla Plzeň č – 0370 pořádá v sobotu 14.9. soutěž „Pohár Svornosti“ v disciplínách LM, SM 60. Propozice najdete zde

14.8.
V sobotu 10.8.2019 proběhla v Domažlicích soutěž „VC SKP Psohlavec Domažlice“ v disciplínách LM, SM 60. Výsledky najdete zde.
V rámci této soutěže proběhlo vyhodnocení tříkolové soutěže „Seniorský ležák“ v disciplíně LM 60. Celkové výsledky najdete zde.

14.8.
SSK Klatovy č – 0173 pořádá v sobotu 7.9. soutěž „Klatovská sportka“ v disciplíně sportovmní pistole. Propozice najdete zde

12.8.
SSK Tachov č – 0080 pořádá v sobotu 28.9. soutěž „Tachovská libovolka“ v disciplíně libovolná pistole. Propozice najdete zde

3.8.
SSK Klatovy č – 0173 pořádá v sobotu 17.8. soutěž „Pohár starosty města Klatov“ ve velkorážních zbraních. Propozice najdete zde

23.7.
SSK Újezd Sv.Kříže č – 0230 uspořádá v sobotu 28.září soutěž „Podzimní cena SSK Újezd Sv.Kříže“ v disciplínách LM, SM 60. Propozice najdete zde

23.7.
SSK Psohlavec Domažlice č – 0486 uspořádal v sobotu 13.července 2019 2.kolo soutěže „Seniorský ležák“ v disicplíně LM 60. Výsledky najdete zde
V sobotu 10.srpna uspořádá již 41.ročník soutěže „Chodský čakan“ v disciplínách
LM, SM 60. Propozice najdete zde

3.6.
SSK Klatovy č – 0173 pořádá v pátek 5.7. soutěž „Klatovský karafiát“ v disciplínách sportovní a libovolná pistole. Propozice najdete zde.
V sobotu 3.8. pořádá soutěž „Letní cena Klatov“ v disciplínách LM, SM 60 a 3 x 20.
Propozice najdete zde.
Pořadatelé srdečně zvou.

28.6.
SSK Psohlavec Domažlice č – 0486 uspořádal v sobotu 25.6.2019 1.kolo soutěže „Seniorský ležák“ v disciplíně LM 60. Výsledky najdete zde

15.5.
SSK Broky Plzeň č – 0753 pořádá v rámci soutěže „GP Plzeň“ 31.5. – 2.6. krajské přebory v brokových disciplínách.
Propozice najdete zde

14.5.
SSK Klatovy č – 0173 pořádá v sobotu 1.6.2019 soutěž „Jarní cena Klatov“ v disciplíně VzPu 30 vleže mládež. Pořadatelé srdečně zvou.
Propozice najdete zde

2.1.
SSK Psohlavec Domažlice č – 0486 pořádá v sobotu 26.1.2019 již 35.ročník soutěže „Chodský čakan“ v disciplínách vzduchová pistole a puška. Soutěž je zároveň krajským přeborem pro střelce z Plzeňského kraje.
propozice najdete zde
Jindřich Pavlíček
SKP Psohlavec Domažlice

2018
26.8.
SSK Tachov č – 0080 pořádá v sobotu 29.9.2018 soutěž „Tachovská libovolka“ v disciplíně LP 60.
Pořadatelé srdečně zvou. Propozice najdete zde

26.8.
SSK Klatovy č – 0173 pořádá v sobotu 1.9.2018 soutěž „Klatovská sportka“ v disciplíně SP 30 + 30.
Pořadatelé srdečně zvou. Propozice najdete zde

20.8.
SSK Plzeň – Doubravka č – 0170 ve spolupráci s SSK Dukla Plzeň č – 0370 pořádají v sobotu 15.9.2018 soutěž „Pohár Svornosti“ v disciplínách LM, SM 60.
Pořadatelé srdečně zvou. Propozice najdete zde

14.8.
V sobotu proběhl v Domažlicích 40.ročník soutěže „VC SKP Psohlavec Domažlice“ v disciplínách
LM,SM 60. Výsledky najdete zde

4.7.
SSK Psohlavec Domažlice pořádá dne 11.8.2018 40.ročník soutěže „VC SKP Psohlavec Domažlice“ v disciplínách LM, SM 60. Soutěž je zároveň krajským přeborem pro střelce z Plzeňského kraje. Pořadatelé všechny srdečně zvou.
Propozice najdete zde

17.6.
SSK Klatovy pořádá dne 5.7.2018 soutěž „Klatovský karafiát“ v disciplínách SP 30 + 30, LP 60.
Pořadatelé všechny srdečně zvou.
Propozice najdete zde

31.5.
SSK Klatovy pořádá dne 21.7.2018 soutěž „Letní cena Klatov“ v disciplíně LM, SM 60.
Pořadatelé všechny srdečně zvou.
Propozice najdete
zde

28.5.
SSK Klatovy pořádá dne 30.6.2018 soutěž „Prázdninová cena Klatov“ v disciplíně VzPu 30 vleže.
Pořadatelé všechny srdečně zvou.
Propozice najdete zde

2.5.
SSK Klatovy mění termín 2.kola soutěže „Klatovský pohár“ v disciplíně velkorážná puška.
Ze soboty 19.5. na sobotu 2.6. Změna v krajském kalendáři provedena.

12.4.
SSK Klatovy pořádá dne 28.4.2018 soutěž „Jarní cena Klatov“ v disciplíně VzPu 30 vleže.
Pořadatelé všechny srdečně zvou.

Propozice najdete
zde

27.3.
SSK Újezd Svatého Kříže pořádá dne 21.4.2018 soutěž „Jarní cena SSK Újezd Sv.Kříže“ v disciplínách LM, SM 60. Pořadatelé všechny srdečně zvou.
Propozice najdete zde

2017

29.12.
SSK Psohlavec Domažlice č – 0486 pořádá v sobotu 20.ledna 2018 již 34.ročník soutěže „Chodský čakan“, který je zároveň krajským přeborem pro střelce z Plzeňského kraje.
propozice najdete zde
Jindřich Pavlíček
SKP Psohlavec Domažlice

3.12.
SSK Klatovy zveřejňují aktualizované propozice soutěže „Pohár mládeže SSK Klatovy“ v disciplíně VzPu 30 vleže.
najdete zde

6.11.
SSKP Rapid Plzeň a SSK Dukla Plzeň pořádájí společně 4 kolovou soutěž ze vzduchové pistole VzPi 40 pod názvem Fiala cup 2017/18.
Krajský kalendář akualizován – zde
Propozice najdete – zde

1.10.
V sobotu 30.9.2017 proběhla soutěž „Podzimní cena SSK Újezd Sv.Kříže“ v disciplínách LM, SM 60. výsledkovou listinu najdete zde

29.8.
SSK Újezd Sv.Kříže pořádá v sobotu 30.9.2017 soutěž „Podzimní cena SSK Újezd Sv.Kříže“ v disciplínách LM, SM 60
propozice najdete zde

17.8.
SSK Plzeň-Doubravka pořádá v sobotu 2.9.2017 v Plzni-Lobzích soutěž „Pohár Svornosti“ v disciplínách LM, SM 60

propozice najdete zde

6.8.
V sobotu 5.8. uspořádal SSK Plzeň – Broky č – 0753 na střelnici v Plzni – Lobzích 29.ročník soutěže  „Lovecký víceboj“- výsledky najdete zde ,zhodnocení průběhu soutěže organizátorem najdete zde