Valná hromada KS

2024

25.2.
V sobotu 24.2. se uskutečnila Valná hromada ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň. Zúčastnilo se 19 zástupců střeleckých klubů z 32 v Plzeňském kraji, z pozvaných hostů byl přítomen p. Josef Fiala.
zápis z valné hromady najdete zde
Jaroslav Havel – předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň

27.1.
ČSS z.s., Krajské sdružení Plzeň svolává na sobotu 24.2.2023 valnou hromadu zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje.
Pozvánku najdete zde

V případě, že se nesejde 24.2. od 9,30 hod. nadpoloviční většina zástupců střeleckých klubů svolává Krajské sdružení náhradní Valnou hromadu 24.2.2024 od 10,00 hod.
Pozvánka zde


2023

22.3.
V sobotu 18.2. se uskutečnila Valná hromada ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň. Zúčastnilo se 18 zástupců střeleckých klubů z 31 v Plzeňském kraji, z pozvaných hostů byl přítomen prezident ČSS p. Ivan Hermel, viceprezident svazu Mgr. Pavel Bittner, p. Jiří Hauer, p. Pavel Světlík. p. Evžen Šteif – revizní komise.
zápis z valné hromady najdete zde
Jaroslav Havel – předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň


11.1.
ČSS z.s., Krajské sdružení Plzeň svolává na sobotu 18.2.2023 valnou hromadu zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje.
Pozvánku najdete zde

V případě, že se nesejde 18.2. od 9,30 hod. nadpoloviční většina zástupců střeleckých klubů svolává Krajské sdružení náhradní Valnou hromadu 18.2.2023 od 10,00 hod.
Pozvánka zde

2022

22.3.

V sobotu 19.3. se uskutečnila Valná hromada ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň. Zúčastnilo se 19 zástupců střeleckých klubů z 33 v Plzeňském kraji, z pozvaných hostů nebyl přítomen nikdo.
zápis z valné hromady najdete zde
Jaroslav Havel – předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň

20.2.
ČSS z.s., Krajské sdružení Plzeň svolává na sobotu 19.3.2022 valnou hromadu zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje.
Pozvánku najdete zde

V případě, že se nesejde 19.3. od 9,30 hod. nadpoloviční většina zástupců střeleckých klubů svolává Krajské sdružení náhradní Valnou hromadu 19.3.2022 od 10,00 hod.
Pozvánka zde

2021

28.6.
V neděli 20.6. proběhla náhradní Valná hromada ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň. Zúčastnilo se 14 zástupců střeleckých klubů z 33 v Plzeňském kraji, z pozvaných hostů byl přítomen prezident ČSS p.Jiří Streit, p.Jaroslav Priščák – kandidát na prezidenta ČSS.
zápis z náhradní valné hromady najdete zde
Jaroslav Havel
předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň

6.6.
Vzhledem k tomu, že včerejší valná hromada zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje nebyla usnášeníschopná svolává výbor krajského sdružení náhradní zasedání valné hromady na neděli 20.6.
Pozvánku najdete zde
Jaroslav Havel
předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň

4.5.

ČSS z.s., Krajské sdružení Plzeň svolává na sobotu 5.6.2021 valnou hromadu zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje.
Pozvánku najdete zde

2020
8.3.
V sobotu 22.2. se uskutečnila Valná hromada ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň. Zúčastnilo se 23 zástupců střeleckých klubů z 33 v Plzeňském kraji, z pozvaných hostů byl přítomen prezident ČSS p.Jiří Streit.
zápis z valné hromady najdete zde
Jaroslav Havel – předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň

28.1.
ČSS z.s., Krajské sdružení Plzeň svolává na sobotu 22.2.2020 valnou hromadu zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje.
pozvánku najdete
zde

2019
25.3.
V sobotu 23.3. se uskutečnila Valná hromada ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň. Zúčastnilo se 22 zástupců střeleckých klubů z 35 v Plzeňském kraji, z pozvaných hostů nebyl přítomen nikdo.
zápis z valné hromady najdete zde
Jaroslav Havel – předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň

21.2.
ČSS z.s., Krajské sdružení Plzeň svolává na sobotu 23.3.2019 valnou hromadu zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje.
pozvánku najdete zde

2018
26.2.
V sobotu 24.2. se uskutečnila Valná hromada ČSS, z.s. Krajské sdržení Plzeň. Zúčastnilo se 18
zástupců střeleckých klubů z 34 v Plzeňském kraji, z pozvaných hostů nebyl přítomen nikdo.
zápis z valné hromady najdete zde
Jaroslav Havel – předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň

23.1.
ČSS z.s., Krajské sdružení Plzeň svolává na sobotu 24.2.2018 valnou hromadu zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje.
pozvánku najdete zde

2017
26.2.
V sobotu 25.2. se uskutečnila Valná hromada ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň. Zúčastnilo se 20 zástupců střeleckých klubů z 34 v Plzeňském kraji a 3 pozvaní hosté.
zápis z valné hromady najdete zde
Jaroslav Havel – předseda ČSS, z.s. Krajské sdružení Plzeň

25.1.
ČSS z.s., Krajské sdružení Plzeň svolává na sobotu 25.2. valnou hromadu zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje.
pozvánku najdete zde

2016
10.3.
V čtvrtek 3.3.2016 od 16,00 hod. se konala v klubovně nad restaurací na střelnici v Lobzích Valná hromada zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje. Bylo přítomno 20 zástupců střeleckých klubů.
Mezi hosty byli : prezident ČSS Petr Baroch, člen prezidia ČSS Bohumír Pokorný
zápis z valné hromady
zde

Jaroslav Havel – předseda Plzeňského KS

8.2.
Plzeňské krajské sdružení ČSS svolává na čtvrtek 3.3.2016 od 16,00 hod. v klubovně nad restaurací na střelnici v Plzni – Lobzích valnou hromadu zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje.
pozvánkazde

Jaroslav Havel – předseda Plzeňského KS ČSS

2015
24.3.
Omluva Plzeňského krajského sdružení ČSS

Plzeňské krajské sdružení ČSS se tímto omlouvá SSK Klatovy č – 0173 za chybu v zápise z valné hromady ze dne 3.3.2015.

V diskusním příspěvku p.Šimši bylo uvedeno cituji „vznáší dotaz nad dalším fungováním SSK Klatovy (předseda je dlužník). Bohužel nedopatřením nám při zpracování zápisu za SSK vypadlo P. Tímto uvádíme na pravou míru, že se jedná o SSK policie Klatovy č – 0508 a ne o klub SSK Klatovy č – 0173.

Uvádím správně diskusní příspěvek p.Šimši cituji : „vznáší dotaz nad fungováním SSK policie Klatovy (předseda je dlužník). Oprava v zápisu na krajských webových stránkách je provedena. Plzeňské krajské sdružení v žádném případě nechtělo jakkoli poškodit SSK Klatovy č – 0173 a jejich členy.

Jaroslav Havel
předseda Plzeňského KS ČSS

10.3.
V úterý 3.3.2015 od 16,00 hod. se konala v klubovně nad restaurací na střelnici v Lobzích Valná hromada zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje. Bylo přítomno 16 zástupců střeleckých klubů.

Mezi hosty byli : prezident ČSS Petr Baroch, člen prezidia ČSS Bohumír Pokorný
zápis z valné hromady – zde

Jaroslav Havel – předseda Plzeňského KS

17.2.
Plzeňské krajské sdružení ČSS svolává na úterý 3.3.2015 od 16,00 hod. v klubovně nad restaurací na střelnici v Plzni – Lobzích valnou hromadu zástupců střeleckých klubů Plzeňského kraje.
pozvánka zde

Jaroslav Havel – předseda Plzeňského KS ČSS